Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

iVykony

Analýza dopravných výkonov

Webová aplikácia iVykony slúži na výpočet vjazdov na autobusové stanice resp. železničné stanice a na výpočet výkonov liniek resp. vlakov podľa tarifných kilometrov.

Nástroj SPOJE ZASTÁVKY slúži hlavne správcom autobusových staníc na vytvorenie zoznamu spojov pre danú zastávku za zvolené obdobie, ktorý sa využíva na tvorbu podkladov pre fakturáciu za vjazdy na sledované autobusové stanice. V parametroch nástroja SPOJE ZASTÁVKY je okrem iného umožnený aj viacnásobný výber záujmových objektov (obec, časť obce resp. konkrétna zastávka), čo uľahčuje prácu pri tvorbe podkladov užívateľom, ktorí majú v správe viac autobusových staníc. Samotný export výsledkov sa robí do Excelu v samostatných zošitoch pre jednotlivých dopravcov. Súčasne je k dispozícii aj sumárny zošit, kde sú uvedené vypočítané údaje pre všetkých dotknutých dopravcov.

Nástroj VÝKONY počíta výkony liniek resp. vlakov podľa tarifných kilometrov. Správny výpočet tarifných kilometrov je hlavný ukazovateľ dopravnej obslužnosti územia pre organizáciu verejnej prepravy osôb v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme. V parametroch nástroja VÝKONY sa odporúča zadať skúmané územie výberom okresov príslušného kraja/krajov. Výsledky sa exportujú do Excelu v samostatných zošitoch pre jednotlivých dopravcov. K dispozícii je aj jeden sumárny zošit s výkonmi pre všetkých dotknutých dopravcov.

Výsledné zoznamy sa robia podľa platných cestovných poriadkov SR, konkrétne z dátových súborov, ktoré obsahujú autobusové a vlakové spoje. V prípade, že obdobie, za ktorý sa má zoznam vytvoriť obsahuje prechod grafikonu, tak sa do výsledného zoznamu automaticky dostanú spoje/vlaky z aktuálneho aj z nového (s platnosťou od dátumu zmeny) grafikonu.

Aplikácia iVykony je spoplatnená. Na získanie kompletných údajov musíte byť k stránke prihlásený a musíte mať platnú licenciu pre príslušný nástroj.

Novinky
11.8.
2021
NOVÁ VERZIA
Končiace spoje
6.8.
2021
NOVÁ VERZIA
Spoje OD - DO a končiace spoje
9.3.
2020
Nová verzia
Vypisovanie času príchodu a odchodu